Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Lê Trà My
Mã HV
1260
Mã thẻ
123
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Điện thoại
0949691993
Khóa học
2.2 Khóa đắp fantasy hoa nâng cao (2-5 buổi)
Đồ dùng chung:
Đồ khác
Đồ thuộc bộ môn vẽ
Đồ thuộc bộ môn bột
Đồ thuộc bộ môn gel
Tình trạng
Chưa nhận
Ghi chú thêm: Ví dụ hỗ trợ riêng, đồ đặc thù khác nếu có
Tặng bột màu, bút hoa bột, móng a1, lưu huỳnh.
Người lập phiếu
Vũ Thị Tam