Vietnamese Czech English German Japanese

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương

PHIẾU NHẬN ĐỒ THỰC HÀNH

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Lê Trà My Khóa học: 2.2 Khóa đắp fantasy hoa nâng cao (2-5 buổi)
Email: nailphuongle.tv@gmail.com Số điện thoại: 0949691993
Mã học viên: 1260 Mã thẻ: 123

- Xin chào Lê Trà My, có một số đồ giá trị cao Đồ khác, bạn sẽ dùng chung với các bạn trên lớp, đầu buổi học nếu Lê Trà My đến sớm, hãy gặp giáo viên Quản lý đồ tặng để mượn đồ và ký tên, cuối buổi học, hãy gặp cô Tam để trả đồ và ký tên, hãy giữ gìn đồ dùng chung trong khóa học của bạn để các bạn khác cùng được sử dụng!

- Đồ Lê Trà My sẽ được tặng cho khóa là:

 Đồ môn da::

 Đồ thuộc bộ môn vẽ:

 Đồ thuộc bộ môn bột:

 Đồ thuộc bộ môn gel:

 Đồ thuộc bộ môn mi:

 Đồ thuộc bộ môn xăm:

 

- Ghi chú: Tặng bột màu, bút hoa bột, móng a1, lưu huỳnh.

- Chúc bạn hoàn thành khóa học hiệu quả và được nhận chứng chỉ cuối của Trung tâm!

Quản lý đào tạo Quản lý đồ tặng Chữ ký học viên Người lập phiếu
       
       
       
       
       
Lê Quỳnh Phương  Vũ Thị Tam Lê Trà My  Vũ Thị Tam