Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Nhâm Thị Phương Thảo
Mã HV
1430
Mã thẻ
13287601
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Điện thoại
0389523597
Khóa học
4. Khóa vẽ cơ bản chuyên nghiệp (4 tuần)
Đồ dùng chung:
Đồ thuộc bộ môn vẽ
Bát nhựa 1 chiếc, Cọ thư pháp 1 chiếc, Cọ bản 1 chiếc, Móng A1 5 gói, Băng dính xốp, Bảng đen 1 chiếc, Sơn thường, Màu vẽ 3D, Cốc rửa bút
Đồ thuộc bộ môn bột
Đồ thuộc bộ môn gel
Tình trạng
Đã nhận
Ghi chú thêm: Ví dụ hỗ trợ riêng, đồ đặc thù khác nếu có
Cốp đồ học phun thêu trị giá 2 triệu
Người lập phiếu
Hồ Cẩm Nhung