Vietnamese Czech English German Japanese

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương

PHIẾU NHẬN ĐỒ THỰC HÀNH

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Phùng Thị Nụ Khóa học: 2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp (2 tuần)
Email: nailphuongle.tv@gmail.com Số điện thoại: 0983284411
Mã học viên: 13713218 Mã thẻ: 1418

- Xin chào Phùng Thị Nụ, có một số đồ giá trị cao Máy mài, Máy hút bụi, Máy sấy gel, Chậu ngâm, Giấy vệ sinh, Sơn gel, Liên kết, Bóng, Băng dính trong, Nước lau gel, Axiton, Nước pha sơn, Gel tẩy da chết, Keo dán móng, Giấy bạc, Đầu mài titan, Đồ khác, bạn sẽ dùng chung với các bạn trên lớp, đầu buổi học nếu Phùng Thị Nụ đến sớm, hãy gặp giáo viên Quản lý đồ tặng để mượn đồ và ký tên, cuối buổi học, hãy gặp cô Tam để trả đồ và ký tên, hãy giữ gìn đồ dùng chung trong khóa học của bạn để các bạn khác cùng được sử dụng!

- Đồ Phùng Thị Nụ sẽ được tặng cho khóa là:

 Đồ môn da::

 Đồ thuộc bộ môn vẽ:

 Đồ thuộc bộ môn bột: Bút đắp hoa 1, Bút đắp from 1, Lưu huỳnh 1, Bột màu 2, Bột phom 2

 Đồ thuộc bộ môn gel:

 Đồ thuộc bộ môn mi:

 Đồ thuộc bộ môn xăm:

 

- Ghi chú: đồ gel và bột

- Chúc bạn hoàn thành khóa học hiệu quả và được nhận chứng chỉ cuối của Trung tâm!

Quản lý đào tạo Quản lý đồ tặng Chữ ký học viên Người lập phiếu
       
       
       
       
       
Lê Quỳnh Phương  Vũ Thị Tam Phùng Thị Nụ  Nguyễn Thị Thanh Huệ