Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Đỗ Thùy Linh
Mã HV
1406
Mã thẻ
0
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Điện thoại
0329393859
Khóa học
4. Khóa vẽ cơ bản chuyên nghiệp (4 tuần)
Đồ dùng chung:
Giấy vệ sinh, Axiton
Đồ thuộc bộ môn vẽ
Bát nhựa 1 chiếc, Cọ thư pháp 1 chiếc, Móng A1 3 gói, Băng dính xốp, Sơn thường, Màu vẽ 3D
Đồ thuộc bộ môn bột
Đồ thuộc bộ môn gel
Tình trạng
đã nhận
Ghi chú thêm: Ví dụ hỗ trợ riêng, đồ đặc thù khác nếu có
Không có
Người lập phiếu
Nguyễn Thị Thanh Huệ