vicsendeja
Họ tên
Trịnh Thị Phương Loan
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã học viên
1139
Mã thẻ học viên
15089036
Điện thoại
0939978696
Khóa học của bạn
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z (2,5 tháng)
Nội dung bảo lưu:
Môn vẽ, Môn gel, Môn bột, Nhặt da, Phom bột, Phom gel, Hoa bột, Fantasy hoa, Vẽ gel, Màu nước, Cọ bản 3D
Bảo lưu đến
20/08/2020
Ghi chú