Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Nguyễn Thị Thanh Huyền
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã học viên
984
Mã thẻ học viên
00399138
Điện thoại
01634933911
Khóa học của bạn
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z (2,5 tháng)
Nội dung bảo lưu:
Môn vẽ, Phom bột, Màu nước, Cọ bản 3D
Bảo lưu đến
01/03/2020
Ghi chú