Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Nguyễn Văn Trung
E-mail
hocvien@nailphuongle.com
Mã học viên
782
Mã thẻ học viên
00399138
Điện thoại
0966624965
Khóa học của bạn
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z (2,5 tháng)
Nội dung bảo lưu:
Môn vẽ, Môn gel, Môn bột, Nhặt da, Phom bột, Phom gel, Hoa bột, Fantasy hoa, Vẽ gel, Màu nước
Bảo lưu đến
20/04/2017