Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Lê Thị Hà Linh
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã học viên
894
Mã thẻ học viên
14694045
Điện thoại
01636654275
Khóa học của bạn
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z (2,5 tháng)
Nội dung bảo lưu:
Môn bột, Phom bột, Hoa bột, Fantasy hoa, Hoa Flat 3D, Búp bê bột, Hoạt hình bột, Vẽ gel, Búp bê gel
Bảo lưu đến
20/01/2018
Ghi chú