Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Vũ Thị Tuyết Mai
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã học viên
1121
Mã thẻ học viên
12985094
Điện thoại
0974962551
Khóa học của bạn
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z (2,5 tháng)
Nội dung bảo lưu:
Môn vẽ, Môn gel, Môn bột, Nhặt da, Fantasy hoa, Hoạt hình bột, Vẽ gel, Màu nước, Cọ bản 3D
Bảo lưu đến
20/11/2019
Ghi chú