Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Nguyễn Thùy Linh
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã học viên
552
Mã thẻ học viên
00311056
Điện thoại
0917801993
Khóa học của bạn
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z (2,5 tháng)
Nội dung bảo lưu:
Môn vẽ, Môn gel, Môn bột, Vẽ gel, Màu nước, Cọ bản 3D
Bảo lưu đến
16/10/2019
Ghi chú