Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Lê Thu Hà
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã học viên
974
Mã thẻ học viên
0015314487
Điện thoại
0972993860
Khóa học của bạn
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z (2,5 tháng)
Nội dung bảo lưu:
Môn vẽ, Môn bột, Phom bột, Hoa bột, Fantasy hoa, Màu nước
Bảo lưu đến
31/10/2017
Ghi chú