Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
NguyễnThị Hoa
E-mail
hoalantrang_mailien@yahoo.com
Mã học viên
672
Mã thẻ học viên
672
Điện thoại
0974695338
Khóa học của bạn
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z (2,5 tháng)
Nội dung bảo lưu:
Môn vẽ, Môn gel, Môn bột, Nhặt da, Phom bột, Phom gel, Hoa bột, Fantasy hoa, Hoa Flat 3D, Hoa nổi gel, Vẽ silk, Cọ bản 3D
Bảo lưu đến
20/11/2017