Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Bàn Thị Ghến
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã học viên
873
Mã thẻ học viên
00306528
Điện thoại
01697136138
Khóa học của bạn
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z (2,5 tháng)
Nội dung bảo lưu:
Môn vẽ, Môn gel, Môn bột
Bảo lưu đến
10/1/2018
Ghi chú