vicsendeja
Họ tên
Đoàn Kim Oanh
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã học viên
-1
Mã thẻ học viên
02576412
Điện thoại
0353389412
Khóa học của bạn
2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp (2 tuần)
Nội dung bảo lưu:
Bảo lưu đến
07/11/2022
Ghi chú
bảo lưu môn bột,vẽ gel. đã học xong nhặt da và phom gel