Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Nguyễn Thị Huyền Vy
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã học viên
1648
Mã thẻ học viên
0013713391
Điện thoại
0583208360
Khóa học của bạn
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z (2,5 tháng)
Nội dung bảo lưu:
Môn vẽ, Môn gel, Môn bột, Phom bột, Phom gel, Hoa bột, Fantasy hoa, Vẽ gel, Màu nước, Cọ bản 3D
Bảo lưu đến
09/09/2022
Ghi chú
Lê Quỳnh Phương