Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Nguyễn Thị Hải Yến
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã học viên
1578
Mã thẻ học viên
02586057
Điện thoại
0978758866
Khóa học của bạn
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z (2,5 tháng)
Nội dung bảo lưu:
Môn bột, Màu nước, Cọ bản 3D
Bảo lưu đến
24/07/2022
Ghi chú
Đã hoàn thành gel, nhặt da