vicsendeja

NGƯỜI GỬI

PHƯƠNG LÊ SHOP

http://shop.nailphuongle.com

Đại diện: Nguyễn Thị Mai Phương

Số 5/103 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Hotline: 0916.394.509

Người nhận: Lan Anh Tỉnh Thủy, An Hòa, An Dương, Hải Phòng
CMTND: 0936740013 Hotline1: 0936740013 Hotline2: 0936740013
Ghi chú khi giao hàng: Nhận vào giờ hành chính
Thu hộ: 60000 (Sáu mươi nghìn đồng.)

Người lập phiếu

Nguyễn Văn Tin

Quản lý kho