vicsendeja

Lập hóa đơn in ấn, thiết kế

Họ tên khách(*)
Vui lòng nhập đúng họ tên.

Email khách
Vui lòng nhập đúng email của bạn.

Địa chỉ(*)
Vui lòng nhập đúng địa chỉ của khác hàng

Điện thoại(*)
Vui lòng nhập đúng số điện thoại.

Sản phẩm 1
Invalid Input

Số lượng(*)
Vui lòng nhập số lượng mặt hàng khách đặt ở dạng số

Đơn giá(*)
Vui lòng nhập đơn giá của sản phẩm này ở dạng số

Thành tiền
Thành tiền của sản phẩm

Sản phẩm 2
Invalid Input

Số lượng(*)
Vui lòng nhập số lượng mặt hàng khách đặt ở dạng số

Đơn giá(*)
Vui lòng nhập tổng số tiền hàng ở dạng số

Thành tiền
Thành tiền của sản phẩm

Sản phẩm 3
Invalid Input

Số lượng(*)
Vui lòng nhập số lượng mặt hàng khách đặt ở dạng số

Đơn giá(*)
Vui lòng nhập tổng số tiền hàng ở dạng số

Thành tiền
Thành tiền của sản phẩm

Sản phẩm 4
Invalid Input

Số lượng(*)
Vui lòng nhập số lượng mặt hàng khách đặt ở dạng số

Đơn giá(*)
Vui lòng nhập giá của sản phẩm này ở dạng số

Thành tiền
Thành tiền của sản phẩm

Sản phẩm 5
Invalid Input

Số lượng(*)
Vui lòng nhập số lượng mặt hàng khách đặt ở dạng số

Đơn giá(*)
Vui lòng nhập giá của sản phẩm này ở dạng số

Thành tiền
Thành tiền của sản phẩm

Sản phẩm 6
Invalid Input

Số lượng(*)
Vui lòng nhập số lượng mặt hàng khách đặt ở dạng số

Đơn giá(*)
Vui lòng nhập giá của sản phẩm này ở dạng số

Thành tiền
Thành tiền của sản phẩm

Sản phẩm 7
Invalid Input

Số lượng(*)
Vui lòng nhập số lượng mặt hàng khách đặt ở dạng số

Đơn giá(*)
Vui lòng nhập giá của sản phẩm này ở dạng số

Thành tiền
Thành tiền của sản phẩm

------------------Tổng kết--------------
Cộng tiền hàng
Vui lòng nhập tổng số tiền hàng

Phí ship(*)
Nhập số tiền ship/vận chuyển cho đơn hàng này ở dạng số

Giảm thêm
Nhập số tiền khách hàng được giảm cho đơn hàng này.

Tổng tiền(*)
Số tiền sau khi cộng trừ các chi phí ở dạng số

Đã thanh toán
Vui lòng nhập số tiền khách đã thanh toán trước ở dạng số

Cách thanh toán
Vui lòng nhập đúng giới tính của bạn

Thông tin tài khoản:
Vui lòng nhập thông tin tài khoản ngân hàng.

1. Nguyễn Thị Hải Yến - STK: 0491000033360 - NH Vietcombank, chi nhánh Thăng Long, HN
2. Nguyễn Thị Hải Yến - STK: 1503205063877 - NH Agribank, chi nhánh Ba Đình, HN

Tiền còn lại(*)
Vui lòng nhập số tiền còn lại phải thanh toán ở dạng số

Số tiền bằng chữ(*)
Viết rõ số tiền bằng chữ vào đây

Ghi chú thêm
Vui lòng nhập thông tin tài khoản ngân hàng.

Ví dụ: Nhận hàng giờ hành chính, không nhận cuối tuần.

Người chốt đơn(*)
Vui lòng nhập họ tên người lập phiếu

Ghi tên người chốt đơn (ví dụ: Hà, Mơ, Hương,...)