vicsendeja

NGƯỜI GỬI

PHƯƠNG LÊ SHOP

http://shop.nailphuongle.com

Đại diện: Nguyễn Thị Mai Phương

Số 5/103 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Hotline: 0916.394.509

Người nhận: Nguyễn Huyền Trang Số 113, Khu 1, Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình
CMTND: 0978122009 Hotline1: 0978122009 Hotline2: 0978122009
Ghi chú khi giao hàng: Nhận vào giờ hành chính
Thu hộ: 312000 (Ba trăm mười hai nghìn đồng.)

Người lập phiếu

Nguyễn Văn Tin

Quản lý kho