vicsendeja

NGƯỜI GỬI

PHƯƠNG LÊ SHOP

http://shop.nailphuongle.com

Đại diện: Nguyễn Thị Mai Phương

Số 5/103 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Hotline: 0916.394.509

Người nhận: Salon Trình Thúy Đối diện trường cấp 3 Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước
CMTND: 01656041054 Hotline1: 01656041054 Hotline2: 01656041054
Ghi chú khi giao hàng: Nhận giờ hành chính
Thu hộ: 12294000 (Mười Hai Triệu Hai Trăm Chín Tư Nghìn Đồng)

Người lập phiếu

Tin

Quản lý kho