vicsendeja

NGƯỜI GỬI

PHƯƠNG LÊ SHOP

http://shop.nailphuongle.com

Đại diện: Nguyễn Thị Mai Phương

Số 5/103 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Hotline: 0916.394.509

Người nhận: Nguyễn Thanh Tiếp Long Biên, Hà Nội
CMTND: 0964888020 Hotline1: 0912964912 Hotline2: 0964888020
Ghi chú khi giao hàng: Giao vào giờ hành chính
Thu hộ: 0 (Một triệu đồng)

Người lập phiếu

Tiếp

Quản lý kho