vicsendeja

NGƯỜI GỬI

PHƯƠNG LÊ SHOP

http://shop.nailphuongle.com

Đại diện: Nguyễn Thị Mai Phương

Số 5/103 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Hotline: 0916.394.509

Người nhận: Nhung Hồng Ngã Tư Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam
CMTND: 01222706128 Hotline1: 01222706128 Hotline2: 01222706128
Ghi chú khi giao hàng: Ví dụ: Nhận hàng giờ hành chính, không nhận cuối tuần.
Thu hộ: 315000 (Ba trăm mười lăm nghìn đồng)

Người lập phiếu

Nguyễn Văn Tin

Quản lý kho