vicsendeja

NGƯỜI GỬI

PHƯƠNG LÊ SHOP

http://shop.nailphuongle.com

Đại diện: Nguyễn Thị Mai Phương

Số 5/103 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Hotline: 0916.394.509

Người nhận: Yến Nhi 30 Ấp Nghãi Hiệp, Hưng Mỹ, Chân Thành, Trà Vinh
CMTND: 01282888006 Hotline1: 01282888006 Hotline2: 01282888006
Ghi chú khi giao hàng: Ví dụ: Nhận hàng giờ hành chính, không nhận cuối tuần.
Thu hộ: 535000 (Năm trăm ba mươi lăm nghìn đồng)

Người lập phiếu

Nguyễn Văn Tin

Quản lý kho