vicsendeja

NGƯỜI GỬI

PHƯƠNG LÊ SHOP

http://shop.nailphuongle.com

Đại diện: Nguyễn Thị Mai Phương

Số 5/103 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Hotline: 0916.394.509

Người nhận: Nguyễn Thị Bình 105 Nguyễn Thị Lưu
CMTND: 0985078385 Hotline1: 0985078385 Hotline2: 0985078385
Ghi chú khi giao hàng: Ví dụ: Nhận hàng giờ hành chính, không nhận cuối tuần.
Thu hộ: 390000 (Ba trăm chín mươi nghìn đồng)

Người lập phiếu

Nguyễn Văn Tin

Quản lý kho