vicsendeja

Lập hóa đơn dịch vụ

Cơ sở phục vụ(*)
Vui lòng chọn khóa học đăng ký.

Mail Tiệm(*)
Vui lòng chọn khóa học đăng ký.

Email của thợ
Vui lòng nhập đúng email của bạn, có vẻ email nhập sai.

Tên khách(*)
Vui lòng nhập đúng họ tên.

Địa chỉ khách
Vui lòng nhập đúng địa chỉ

Email khách
Vui lòng nhập đúng email của khách để nhận hóa đơn!

Điện thoại(*)
Vui lòng nhập đúng số điện thoại.

Tổng tiền(*)
Vui lòng nhập số tiền phải thanh toán, tiền dạng số đầy đủ ví dụ 50000

Nếu được giảm ghi số tiền sau thu và ghi rõ lý do ở phần ghi chú!

Thực thu(*)
Vui lòng nhập số tiền phải thanh toán, tiền dạng số đầy đủ ví dụ 50000

Dịch vụ
Vui lòng nhập thông tin tài khoản ngân hàng.

Ảnh sản phẩm
Invalid Input

Thợ tư vấn, quý khách cho chụp bộ sản phẩm để hệ thống đánh giá khách quan!

Ngày giờ lập(*)
Vui lòng nhập đúng họ tên.

CMTND thợ(*)
Điền đúng CMTND là mã nhân viên của bạn

Điền đúng CMT, đây là mã nhân viên

Nhân viên(*)
Invalid Input

Qua tổng đài
Invalid Input

Nếu là khách chọn thợ qua tổng đài 1900 thì tích vào đây!

Ghi chú thêm
Vui lòng nhập thông tin tài khoản ngân hàng.

Ghi chú nếu khách làm lần 2, 3, 4,... hoặc khách có thẻ khách hàng thân thiết