Vietnamese Czech English German Japanese
Search
Tên đồ Số lượng Còn lại Mã/CMT/Người Ngày/giờ Hình thức Vị trí  
PX- Mút tán trang điểm 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Vĩnh viễn Trong cốp đồ phòng nâng cao
PX- Thước đo tỷ lệ 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong cốp đồ phòng nâng cao
PX- Son dưỡng 10 5 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Vĩnh viễn Trong tủ đồ mi phòng nâng cao
PX- Vaseline 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Vĩnh viễn Trong tủ đồ mi phòng nâng cao
PX- Đèn phun xăm 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Phòng nâng cao
PX- Giường vali 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Phòng nâng cao
Kẹp phom 1 1 17/07/2017 17:30 Đổi trả Ngăn tủ đồ tầng 1
Khay mẫu nhỏ 17 17 17/07/2017 17:30 Đổi trả Ngăn tủ đồ tầng 1
Khay pha màu 2 2 17/07/2017 17:30 Đổi trả Ngăn tủ đồ tầng 1
Bóng nhanh khô Ngọc Thủy 1 1 12/06/2017 11:00 Đổi trả Ngăn tủ đồ CND tầng 1
Sơn giả gel Ngọc Thủy 8 8 12/06/2017 10:00 Đổi trả Ngăn tử đồ CND tầng 1
Máy sấy Sun5 5 0 05/06/2017 16:00 Đổi trả Phòng nâng cao : 1 máy Phòng gel : 2 máy Phòng bột: 2
Bút đắp phom bột 1 1 30/05/2017 14:00 Đổi trả Ngăn tủ đồ phòng nâng cao
Nhíp gắp đá thần thánh 1 1 30/05/2017 14:00 Đổi trả Ngăn tủ đồ phòng nâng cao
Sét nhũ khổng tước 1 1 30/05/2017 14:00 Đổi trả Ngăn tủ đồ phòng nâng cao
Cọ làm omber 1 1 30/05/2017 14:00 Đổi trả Ngăn tủ đồ phòng nâng cao
Cuticle erasel ( Tẩy da chết viền móng) 1 1 26/04/2017 10:00 Đổi trả Ngăn tủ đồ tầng 1
Rescue Rxx ( Dưỡng bề mặt móng) 1 1 26/04/2017 10:00 Đổi trả Ngăn tủ đồ CND tầng 1
Sơn thường 15 0 20/04/2017 11:30 Đổi trả Ngăn tủ đồ tầng 1
Phao mịn CND 6 6 22/03/2017 08:30 Đổi trả Ngăn tủ đồ CND tầng 1
Dũa CND 4 4 22/03/2017 09:00 Đổi trả NGăn tủ đồ CND tầng 1
Nước rửa tay khô CND 1 1 22/03/2017 08:30 Đổi trả Ngăn tủ đồ CND tầng 1
Giấy vệ sinh 100 20 06/03/2017 09:00 Vĩnh viễn Ngăn tủ đồ phòng nâng cao
Dưỡng móng thường 2 0 Phòng nhặt da 03/03/2017 09:00 Đổi trả Ngăn tủ tầng 1
Bóng thường 1 0 Phòng nhặt da 03/03/2017 09:00 Đổi trả Ngăn tủ gỗ phòng vẽ
Page 3 of 5