Vietnamese Czech English German Japanese
Search
Tên đồ Số lượng Còn lại Mã/CMT/Người Ngày/giờ Hình thức Vị trí  
PX- Găng tay 2 2 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Chà mực 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Chì trắng 5 5 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ phòng nâng cao
Px- Khẩu trang nhựa 10 10 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Bút định hình 2 2 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Găng tay đen 2 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Vĩnh viễn Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Kem che khuyết điểm 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Ghế ngồi 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Mực khắc 2 2 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Khử thâm 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Tê nước 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Tê môi 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Cán khắc phibrown 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Cán khắc 2 đầu 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Máy khuấy mực 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Máy thần thánh 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Máy tích điện 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Kìm bấm kim 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Thước đo điện tử 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Tê Tag 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Gel tẩy da chết môi 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- dung dịch thấm sâu 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Hũ mực 100 10 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Vĩnh viễn Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Xóa xăm màu da 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- DD xử lý màu 2 2 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Vĩnh viễn Trong tủ đồ phòng nâng cao