Vietnamese Czech English German Japanese
Tên đồ
Móng tuýp Mingsang
E-mail
hocvien@nailphuongle.com
Số lượng
3
Còn lại
1
Mã/CMT/Người
Phòng bột, phòng gel
Ngày/giờ
02/03/2017 10:00
Hình thức
Đổi trả
Vị trí
Ngăn tủ gỗ phòng vẽ
Ghi chú thêm
Móng tuýp. Đồ phát thực hành mẫu