Vietnamese Czech English German Japanese
Tên đồ
Shellac Nourishing Remover
E-mail
hocvien@nailphuongle.com
Số lượng
1
Còn lại
1
Mã/CMT/Người
Ngày/giờ
02/03/2017 13:00
Hình thức
Đổi trả
Vị trí
Ngăn tủ đồ CND tầng 1
Ghi chú thêm
Dung dịch lau sơn dưỡng móng