Vietnamese Czech English German Japanese
Search
Tên đồ Số lượng Còn lại Mã/CMT/Người Ngày/giờ Hình thức Vị trí  
Kẹp phom 1 1 17/07/2017 17:30 Đổi trả Ngăn tủ đồ tầng 1
Khay mẫu nhỏ 17 17 17/07/2017 17:30 Đổi trả Ngăn tủ đồ tầng 1
Khay pha màu 2 2 17/07/2017 17:30 Đổi trả Ngăn tủ đồ tầng 1
Bóng nhanh khô Ngọc Thủy 1 1 12/06/2017 11:00 Đổi trả Ngăn tủ đồ CND tầng 1
Sơn giả gel Ngọc Thủy 8 8 12/06/2017 10:00 Đổi trả Ngăn tử đồ CND tầng 1
Máy sấy Sun5 2 0 05/06/2017 16:00 Đổi trả Phòng nâng cao : 1 máy Phòng gel : 1 máy
Bút đắp phom bột 1 1 30/05/2017 14:00 Đổi trả Ngăn tủ đồ phòng nâng cao
Nhíp gắp đá thần thánh 1 1 30/05/2017 14:00 Đổi trả Ngăn tủ đồ phòng nâng cao
Sét nhũ khổng tước 1 1 30/05/2017 14:00 Đổi trả Ngăn tủ đồ phòng nâng cao
Cọ làm omber 1 1 30/05/2017 14:00 Đổi trả Ngăn tủ đồ phòng nâng cao
Cuticle erasel ( Tẩy da chết viền móng) 1 1 26/04/2017 10:00 Đổi trả Ngăn tủ đồ tầng 1
Rescue Rxx ( Dưỡng bề mặt móng) 1 1 26/04/2017 10:00 Đổi trả Ngăn tủ đồ CND tầng 1
Sơn thường 15 0 20/04/2017 11:30 Đổi trả Ngăn tủ đồ tầng 1
Phao mịn CND 6 6 22/03/2017 08:30 Đổi trả Ngăn tủ đồ CND tầng 1
Dũa CND 4 4 22/03/2017 09:00 Đổi trả NGăn tủ đồ CND tầng 1
Nước rửa tay khô CND 1 1 22/03/2017 08:30 Đổi trả Ngăn tủ đồ CND tầng 1
Giấy vệ sinh 100 20 06/03/2017 09:00 Vĩnh viễn Ngăn tủ đồ phòng nâng cao
Dưỡng móng thường 2 0 Phòng nhặt da 03/03/2017 09:00 Đổi trả Ngăn tủ tầng 1
Bóng thường 1 0 Phòng nhặt da 03/03/2017 09:00 Đổi trả Ngăn tủ gỗ phòng vẽ
Bóng lỳ 2 1 phòng nhặt da tầng 1 03/03/2017 09:00 Đổi trả Ngăn tủ gỗ phòng vẽ
Móng tuýp Mingsang 3 1 Phòng bột, phòng gel 02/03/2017 10:00 Đổi trả Ngăn tủ gỗ phòng vẽ
Shellac Nourishing Remover 1 1 02/03/2017 13:00 Đổi trả Ngăn tủ đồ CND tầng 1
Xpress5 top coat 1 1 02/03/2017 13:00 Đổi trả Ngăn tủ đồ CND tầng 1
ScrubFresh (236ml) 1 1 02/03/2017 10:00 Đổi trả Ngăn tủ đồ CND tầng 1
ScrubFresh 1 1 02/03/2017 13:00 Đổi trả Ngăn tủ đồ CND tầng 1
Page 1 of 3