Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Lâm Thị Mùi
Tỉnh/TP
Hà Nam
Quận/Huyện
Phủ Lý
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp Full a-z (9,8tr)
Số CMTND
168610335
Điện thoại
01288212774
Ngày nhập học
30/10/2017
Chọn thêm khóa 2
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp Full a-z (9,8tr)
Tổng học phí
9800000
Học phí phải đóng
9800000
Học phí
Trực tiếp
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
500000
Còn lại
9300000
Ngày đóng
27/10/2017
Ghi chú thêm
Hv đăng kí trước 500 giữ khuyến mại, đăng kí ở trọ
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Nhập học
Rồi