Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Vũ Thị Tuyết Mai
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Mê Linh
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp Full a-z (9,8tr)
Số CMTND
145529431
Điện thoại
0974962551
Ngày nhập học
10/11/2017
Chọn thêm khóa 2
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp Full a-z (9,8tr)
Tổng học phí
9800000
Học phí phải đóng
9800000
Học phí
Trực tiếp
Người gửi, ngân hàng
Đóng trước
500.000
Còn lại
9300000
Ngày đóng
23/10/2017
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Vũ Thị Tam
Nhập học
Rồi