vicsendeja

THÔNG BÁO!

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

DANH SÁCH NHÀ HẢO TÂM

Ngày Tên đơn vị Số ĐT Tài chính Hiện vật/Ghi chú Thành tiền
08/03/2016 Cựu học viên NPL 0462733432 250
23/01/2017 Đàm Thế Lưu 0916504228 100
08/01/2016 Trung tâm NPL 0462733432 10000 Mười triệu đồng
22/12/2015 Bà Nguyễn Minh Thảo 0982951484 200
20/12/2015 Trung tâm NPL 0462733432 5000
12/12/2015 Chị Hiền 0968986628 500
11/12/2015 Đinh Thị Hồng Dương 0462733432 800
11/12/2015 GĐ Ku Pi (Hải - Nghĩa) 01689968713 100
9/12/2015 Ngô Hiền Anh 01689995635 100
11/12/2015 Hoàng Trọng Nghĩa 0974579974 100
9/12/2015 Nhân viên Trung tâm NPL 0462733432 1000
01/12/2015 Gia đình Su Bông 0985087766 500
29/11/2015 Bà Nguyễn Minh Thảo 0982951484 200
20/11/2015 Nail Phương Lê 0462733432 10000 Mười triệu đồng!
20/11/2015 Gia đình Ku Bo 0964888020 500
21/11/2015 Hoàng Văn Quốc 0977796347 100
20/11/2015 Nail Phương Lê 0462733432 20 lốc sữa THTrueMilk 640
23/11/2015 Phạm Thị Ninh 01673001345 200
18/11/2015 Nguyễn Thanh Tiếp 0912964912 1000