vicsendeja
Họ tên
Nguyễn Thuý Huệ
Điện thoại
0393171221
Số CMTND
122259172
Ngày sinh
Giới tính
Nữ
Tỉnh/TP
Quận/Huyện
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Sự kiện tham gia
PLNSS Lần 27
Trạng thái
Chờ duyệt