vicsendeja
Họ tên
Thuỷ
Điện thoại
097 2887289
Số CMTND
3695856
Ngày sinh
Giới tính
Nữ
Tỉnh/TP
Quận/Huyện
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Sự kiện tham gia
PLNSS Lần 27
Trạng thái
Đã hoàn tất