vicsendeja
Họ tên
Lý Thị Kiều
Điện thoại
0969613866
Số CMTND
080553974
Ngày sinh
Giới tính
Nữ
Tỉnh/TP
Quận/Huyện
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Sự kiện tham gia
PLNSS Lần 26
Trạng thái
Đã hoàn tất