vicsendeja
Họ tên
Trần Thị Nhung
Điện thoại
0392009327
Số CMTND
122392822
Ngày sinh
Giới tính
Nữ
Tỉnh/TP
Quận/Huyện
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Sự kiện tham gia
PLNSS Lần 26
Trạng thái
Tự động bỏ