vicsendeja
Họ tên
Phạm Thu Trang
Điện thoại
0975339921
Số CMTND
100975452
Ngày sinh
Giới tính
Nữ
Tỉnh/TP
Quận/Huyện
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Sự kiện tham gia
PLNSS Lần 26
Trạng thái
Đã hoàn tất