vicsendeja
Họ tên
Nguyễn Hông Hảo
Điện thoại
0943335306
Số CMTND
172985983
Ngày sinh
Giới tính
Nữ
Tỉnh/TP
Quận/Huyện
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Sự kiện tham gia
PLNSS Lần 28
Trạng thái
Tự động bỏ