vicsendeja
Họ tên
Đặng Thị Mai Chinh
Điện thoại
0978529970
Số CMTND
022300006090
Ngày sinh
Giới tính
Nữ
Tỉnh/TP
Quận/Huyện
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Sự kiện tham gia
PLNSS Lần 26
Trạng thái
Tự động bỏ