vicsendeja
Search
Tên đồ Số lượng Còn lại Mã/CMT/Người Ngày/giờ Hình thức Vị trí  
Bàn tay giả 2 2 Chiến 15/06/2022 16:30 Vĩnh viễn Tầng 5 phòng bột
Base, top, bonder habo 16 16 Trung tâm 23/11/2020 17:00 Vĩnh viễn phòng gel tầng 1 + phòng bột
Dầu xả C8 1 1 Phòng dv 08/07/2020 15:00 Đổi trả Tủ đồ phòng dv
Tinh chất T1 1 1 Phòng dv 08/07/2020 14:30 Đổi trả Tủ đồ phòng dv
Tinh chất đặc trị Z1 1 1 Phòng dv 08/07/2020 14:30 Đổi trả Tủ đồ dv
Dầu gội S!1 1 1 Phòng dv 08/07/2020 14:30 Đổi trả Tủ đồ phòng dv
Túi Giấy 520 300 09/03/2020 11:00 Vĩnh viễn gầm giường phòng mi,
Bột CND 18 18 09/03/2020 11:00 Vĩnh viễn Ngăn tủ đồ tầng 1
Chì than 01 01 Phòng phun xăm 11/02/2020 17:30 Vĩnh viễn Phòng phun xăm
Tê Nước 01 01 Phòng phun xăm 11/02/2020 18:00 Vĩnh viễn Phòng tầng 3 phun xăm
Tê Kem 01 01 Phòng phun xăm 11/02/2020 18:30 Vĩnh viễn Phòng phun xăm
Mực tập phun xăm phát cho hv 02 02 Lớp Phun Xăm 11/02/2020 15:00 Vĩnh viễn Phòng phun xăm tầng 3
Cồn rửa móng 01 01 10/10/2019 11:00 Vĩnh viễn tủ đào tạo
Máy mài 06 06 Châm Anh, Chiến 01/05/2019 14:00 Đổi trả lớp gel 03 lớp bột 03
Máy mài JD 400 02 0 Châm Anh 01/05/2019 13:00 Đổi trả Lớp gel
Sun 7 02 02 Châm Anh 01/05/2019 16:30 Đổi trả tầng 1, đồ dịch vụ
Sun 5 pls 9 9 Châm Anh 10/08/2019 14:00 Đổi trả Lớp gel,lớp bột
Sun 72w 01 01 Châm Anh 10/08/2019 15:00 Đổi trả Lớp gel
Máy mài con lợn 02 0 Châm Anh, 10/08/2019 15:30 Đổi trả đã hỏng, k xuất nữa
Bộ massage CND 01 01 C Phương Mít 02/07/2019 14:00 Vĩnh viễn Tủ gỗ tầng 1
Đèn kẹp bàn 15 15 Châm Anh, Chiến, Lan 13/04/2019 10:30 Đổi trả Lớp bột, lớp gel
NM- Mi tập 20 5 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ mi phòng nâng cao
NM- Tăm bông 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Vĩnh viễn Trong tủ đồ mi phòng nâng cao
NM- Nhíp cong, thẳng 2 2 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ mi phòng nâng cao
NM- Mi khay 10 5 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ mi phòng nâng cao