Vietnamese Czech English German Japanese

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

CHỨNG NHẬN NỘP BÀI THỰC HÀNH

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Bùi Thị Hải Yến Mã học viên: 1614
Môn/kỹ thuật: Môn đắp hoa nổi 3D (1-3 ảnh) Email: nailphuongle.tv@gmail.com

 

ẢNH MÔN/KỸ THUẬT THỰC HÀNH

Nhận xét của GV bộ môn: Yến học rất nghiêm túc, tiếp thu kiến thức nhanh. Bài thực hành đắp hoa rất đẹp và tỉ mỉ.
Nhận xét của Trung tâm: Học viên hoàn thành tốt các bài tập đã học tại lớp, chúc em thiết kế nhiều mẫu hoa bột đẹp trong thời gian tới.
Ghi chú thêm:   

 

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Giáo viên bộ môn
       
       
       
 Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Bùi Thị Hải Yến  

- Sau khi nhận xét, hồ sơ các bài thực hành của bạn sẽ được cập nhật đầy đủ tại http://nailphuongle.vn/xemcacbaithuchanh