Vietnamese Czech English German Japanese

NỘI QUY BÁN HÀNG:

Nội quy áp dung hệ thống bán hàng nội thất - Phương Lê Store

- Khi chốt xong đơn hàng nhân viên phải đăng nhập hệ thống và Lập phiếu bán hàng để tạo hóa đơn cho khách, nhân viên đăng nhập hệ thống và lập phiếu bán hàng theo địa chỉ http://nailphuongle.vn/store/lapphieubanhang

- Sau khi lập xong phiếu, hóa đơn sẽ tự động tạo trên hệ thống và gửi về email cho các quản lý, cổ đông và email của khách hàng

+ Nếu khách có email thì nhân viên báo khách mở mail ra kiểm tra hóa đơn và xác nhận

+ Nếu khách không có email thì nhân viên vào email chung của hệ thống: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. mật khẩu là nailphuongle.com để chụp ảnh hóa đơn và gửi cho khách

- Nhân viên đặc biệt chú ý nhắc nhở khách giữ hóa đơn, khách hàng chỉ được bảo hành khi có hóa đơn này

- Nếu nhân viên không chụp ảnh hóa đơn, hoặc nhắc khách nhận hóa đơn qua email, tức là khách không có hóa đơn, khi sản phẩm có sự cố cần bảo hành, nhân viên đó sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn phần chi phí di chuyển, sửa, bảo hành bảo dưỡng đơn hàng đó của khách