Vietnamese Czech English German Japanese

THÔNG BÁO

THÔNG TIN CHÚ Ý

THỜI KHÓA BIỂU

  1. Hướng nghiệp
  2. Thực tế
  3. Setup tiệm
  4. Quản lý
  5. Phát triển
Họ tên Mã HV Số ĐT Lịch hẹn Mục tiêu
mlgtgfkg 1 987-65-4329 1 Mở tiệm Nail
thxbtlaf 1 987-65-4329 1 Mở tiệm Nail
Nguyễn thị Bình 895 01659804868 Đi làm thuê
Vũ Thị Phương Hà 878 01679714591 10/04/2017 14:30 Đi làm thuê
Nguyễn Thị Hồng Thắm 877 0977830507 10/04/2017 14:30 Đi làm thuê
Nguyễn Thị Ngân 859 0919778842 04/04/2017 14:30 Đi làm thuê
Lê Thị Thanh Hương 783 01692767857 10/04/2017 14:30 Đi làm thuê
Đặng thu Trang 856 01659544396 04/04/2017 14:30 Đi làm thuê
Nguyễn Thị Hải Yến 781 0968895819 10/04/2017 14:30 Mở tiệm Nail
Lê Thị Thu Huyền 889 0969717453 10/04/2017 14:30 Đi làm thuê
Nguyễn thị Mai 885 0986663361 10/04/2017 14:30 Đi làm thuê
Ngô Thị Anh 888 01653124819 10/04/2017 14:30 Đi làm thuê
Phạm Thị Mai Linh 887 0962745222 10/04/2017 14:30 Đi làm thuê
Lê Quỳnh Nga 884 01276466868 Đi làm thuê
Nguyễn Thị Phượng 883 0963556208 09/05/2017 14:30 Đi làm thuê
Nguyễn Thanh Tiếp 998 0912964912 30/03/2017 14:00 Mở tiệm Nail
Họ tên CMTND Số ĐT Buổi 1 Buổi 2
Trần Văn Đức 162786340 0977833628 6 tháng 3 10 tháng 3
Nguyễn Thanh Tiếp 162966349 0912964912 6 tháng 3 10 tháng 4
Họ tên CMTND Số ĐT Buổi 1 Buổi 2
Họ tên CMTND Số ĐT Buổi 1 Buổi 2
Họ tên CMTND Số ĐT Buổi 1 Buổi 2
next
prev