Vietnamese Czech English German Japanese

THÔNG BÁO

THÔNG TIN CHÚ Ý

THỜI KHÓA BIỂU

  1. Hướng nghiệp
  2. Thực tế
  3. Setup tiệm
  4. Quản lý
  5. Phát triển
Họ tên Mã HV Số ĐT Lịch hẹn Mục tiêu
Nguyễn thị Bình 895 01659804868 Đi làm thuê
Vũ Thị Phương Hà 878 01679714591 10/04/2017 14:30 Đi làm thuê
Nguyễn Thị Hồng Thắm 877 0977830507 10/04/2017 14:30 Đi làm thuê
Nguyễn Thị Ngân 859 0919778842 04/04/2017 14:30 Đi làm thuê
Lê Thị Thanh Hương 783 01692767857 10/04/2017 14:30 Đi làm thuê
Đặng thu Trang 856 01659544396 04/04/2017 14:30 Đi làm thuê
Nguyễn Thị Hải Yến 781 0968895819 10/04/2017 14:30 Mở tiệm Nail
Lê Thị Thu Huyền 889 0969717453 10/04/2017 14:30 Đi làm thuê
Nguyễn thị Mai 885 0986663361 10/04/2017 14:30 Đi làm thuê
Ngô Thị Anh 888 01653124819 10/04/2017 14:30 Đi làm thuê
Phạm Thị Mai Linh 887 0962745222 10/04/2017 14:30 Đi làm thuê
Lê Quỳnh Nga 884 01276466868 Đi làm thuê
Nguyễn Thị Phượng 883 0963556208 09/05/2017 14:30 Đi làm thuê
Nguyễn Thanh Tiếp 998 0912964912 30/03/2017 14:00 Mở tiệm Nail
Họ tên CMTND Số ĐT Buổi 1 Buổi 2
Trần Văn Đức 162786340 0977833628 6 tháng 3 10 tháng 3
Nguyễn Thanh Tiếp 162966349 0912964912 6 tháng 3 10 tháng 4
Họ tên CMTND Số ĐT Buổi 1 Buổi 2
Họ tên CMTND Số ĐT Buổi 1 Buổi 2
Họ tên CMTND Số ĐT Buổi 1 Buổi 2
next
prev