Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Bùi Thị Diệp
Điện thoại
0966993516
Số CMTND
0163212182
Ngày sinh
Giới tính
Nữ
Tỉnh/TP
Quận/Huyện
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Sự kiện tham gia
PLNSS Lần 23
Trạng thái
Đã hoàn tất