Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Trần Thị Thu Thủy
Điện thoại
0912964912
Số CMTND
162966349
Ngày sinh
Giới tính
Nữ
Tỉnh/TP
Quận/Huyện
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Sự kiện tham gia
Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 18
Trạng thái
Chờ duyệt