Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Cao Thị Thoa
Điện thoại
0386610261
Số CMTND
013345960
Ngày sinh
Giới tính
Nữ
Tỉnh/TP
Quận/Huyện
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Sự kiện tham gia
PLNSS Lần 17
Trạng thái
Đã hoàn tất