Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Điện thoại
0976015194
Số CMTND
Ngày sinh
Giới tính
Nữ
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Đan phượng
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Sự kiện tham gia
Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 17
Trạng thái
Đã xác nhận