Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Nguyễn Thế Uy
Mã HV
1274
Mã thẻ
000
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Điện thoại
0973614774
Khóa học
2.1 Khóa đắp phom bột cao cấp (2-5 buổi)
Đồ dùng chung:
Máy mài, Máy hút bụi, Máy sấy gel, Chậu ngâm, Giấy vệ sinh, Sơn gel, Liên kết, Lưu huỳnh loại 1, Nước sáng đá, Đồ khác
Đồ thuộc bộ môn vẽ
Đồ thuộc bộ môn bột
Đồ thuộc bộ môn gel
Tình trạng
Đã nhận
Ghi chú thêm: Ví dụ hỗ trợ riêng, đồ đặc thù khác nếu có
đồ bột
Người lập phiếu
Nguyễn Thị Thanh Huệ