Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Đặng Thị Tuyết
Mã HV
1261
Mã thẻ
0
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Điện thoại
07866779999
Khóa học
2.3 Khóa đắp hoa nổi 3D nâng cao (2-5 buổi)
Đồ dùng chung:
Máy mài, Máy hút bụi, Máy sấy gel, Lưu huỳnh loại 1
Đồ thuộc bộ môn vẽ
Đồ thuộc bộ môn bột
Đồ thuộc bộ môn gel
Tình trạng
đã nhận
Ghi chú thêm: Ví dụ hỗ trợ riêng, đồ đặc thù khác nếu có
đồ học vẽ cọ bản
Người lập phiếu
Nguyễn Thị Thanh Huệ